Kiirpäevitus

  d päike päevitus Kiirpäevitus
Keskmine seansi pikkus 15 minutit 10 minutit
Pigmendi moodustumine al 10. minutist al 5. minutist
Pigmendi värvumine (jume tekkimine) al 8. minutist al 4. minutist
Põletuse tekkimine al 20. minutist al 10. minutist
Põletuse tekkimise risk Madal risk lampide väiksema UV kiirguse võimaluse tõttu Kõrgem risk lampide suurema UV kiirguse võimsuse tõttu
Päevitustulemus Sarnane päevitamisega loodusliku päikese käes. Päevitus tekib aeglasemalt, kuid kestab kauem Tagab hea päevitustulemuse, kuid esineb suurem põletusrisk