Õiguslik teave

Õiguslik teave

Sellele Regentum OÜ veebilehele juurdepääsu ja selle kasutamise kohta kehtivad järgmised tingimused ja Eesti Vabariigi seadused.

Autoriõigused

Autoriõigused © Regentum OÜ 2020. Kõik õigused kaitstud. Kõik sellel saidil oleva teksti, piltide, heli, tarkvara ja muude materjalide autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad Regentum OÜ ja sidusettevõtetele või on lisatud vastava omaniku loal. Viited sidus- või sidusettevõtetele hõlmavad kõiki Regentum OÜ liikmeid.

Teil on lubatud seda saiti sirvida ja väljavõtteid paljundada printimise, kõvakettale allalaadimise ja teistele inimestele levitamise kaudu, kuid igal juhul ainult mitteärilistel, informatiivsetel ja isiklikel eesmärkidel. Saidi ühegi osa reprodutseerimist ei tohi ärilisel eesmärgil müüa ega levitada, samuti ei tohi seda modifitseerida ega lisada muudesse töödesse, väljaannetesse ega saiti, kas paberkandjal või elektroonilises vormis, sealhulgas mis tahes muule saidile postitamiseks. Muid litsentse ega õigusi ei anta

Kaubamärgid

Kõik sellel saidil kuvatavad kaubamärgid kuuluvad Regentum OÜ ja sidusettevõtete litsentsidele või kasutavad neid litsentsi alusel.

Sisu

Sellel saidil olev teave on lisatud heas usus, kuid see on ette nähtud ainult üldiseks informatiivseks otstarbeks. Sellele ei tohiks loota mingil konkreetsel eesmärgil ja selle täpsuse või täielikkuse osas ei anta mingit garantiid. Ei Regentum OÜ ega tema sidusettevõtted, töötajad ega esindajad ei vastuta kahjude ega kulude eest, mis tulenevad selle saidi või sellega seotud saidi kasutamisest, sealhulgas ilma piiranguteta kasumi kaotamine, juhuslik või kaudne kaotus. Kõik kommentaarid, ettepanekud, graafika, ideed (sealhulgas toote- ja reklaamiideed) ja muu teave või materjalid, mille edastate Regentum OÜ -le selle veebisaidi kaudu, saavad ja jäävad Regentum OÜ ainuomanduseks, sealhulgas ka tulevikus selliste esitamisega seotud õigusi, isegi kui neid tingimusi hiljem muudetakse või lõpetatakse.

See tähendab, et loobute selliste esildiste mis tahes varalistest õigustest ja tunnistate Regentum OÜ piiramatut õigust kasutada neid (või nendega sarnaseid materjale või ideid) mis tahes meediumil, nüüd ja tulevikus, ilma ette teatamata, ilma hüvitise või muu kohustusega teie või mõne muu isiku ees. See tähendab ka, et Regentum OÜ ei ole kohustatud hoidma teie esildisi konfidentsiaalsena.
Jätame endale õiguse teha sellel saidil muudatusi ja parandusi, kui seda vajalikuks peame ja ilma ette teatamata.

Piiratud teated

Saidi erinevates punktides võidakse teile pakkuda automaatseid linke teistele veebisaitidele, mis on selle saidi konkreetse aspektiga seotud. See ei tähenda, et Regentum OÜ või sidusettevõtted oleksid tingimata seotud mõne muu saidi või nende omanikuga.
Regentum OÜ kavatsus on, et te peaksite need muud huvipakkuvad saidid leidma, kuid Regentum OÜ ega nende ametnikud, töötajad ja esindajad ei vastuta mis tahes nende muude saitide või nendes sisalduva teabe suhtes, mida Regentum OÜ ega tema sidusettevõtted pole kinnitanud.
Kui avastate, et olete mingil ajal saabunud mõnele teisele saidile, võite sellele saidile naasta, klõpsates noolel tahapoole või sisestades www.dpaike.ee domeeni aadressi.

www.dpaike.ee

Saada meile e-kiri

Täname!